ऐ मईया चुनरी चढाओ तोला छत्तीसगढ़ी जस गीत

ऐ मईया चुनरी चढाओ तोला छत्तीसगढ़ी जस गीत

ऐ मईया चुनरी चढाओ तोला,
दाई कइसे मनावव तोला,
महामाई बुढीमाई समलाई ओ,
तोर रंग म रंग दे मोला,
फूल माला चढाओ तोला,
ये दाई कइसे मनावव तोला।।तोला मनावव दिया बाती म ओ,

दिया बाती म ओ,
दिया बाती म,
कइसे धरव धीर छाती म ओ,
धीर छाती म ओ,
धीर छाती म,
तोर भक्ति करन दे मोला,
ए दाई सेवा करन दे मोला,
महामाई बुढीमाई समलाई ओ,
तोर रंग म रंग दे मोला।।जोत जलावव नव राति म ओ,

नव राति म ओ,
नव राति म,
सब ल नचावव तोर झांकी म ओ,
तोर झांकी म ओ,
तोर झांकी म,
तोर दर्शन करन दे मोला,
तोर कीर्तन करन दे मोला,
महामाई बुढीमाई समलाई ओ,
तोर रंग म रंग दे मोला।।ऐ मईया चुनरी चढाओ तोला,

दाई कइसे मनावव तोला,
महामाई बुढीमाई समलाई ओ,
तोर रंग म रंग दे मोला,
फूल माला चढाओ तोला,
ये दाई कइसे मनावव तोला।।

गायक – जानकी चौबे महाराज।
प्रेषक – मनमोहन।
6268046938


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *