जसुदा के जनमो ललनवा पलनवा झुलावे हो

जसुदा के जनमो ललनवा पलनवा झुलावे हो सोहर गीत

जसुदा के जनमो ललनवा,
पलनवा झुलावे हो,
अरे रामा घर घर बाजे रे बधाई,
सोहर सखी गावैं हो।।अरे रामा द्वारे पे नन्द बाबा आए,

वै सोनवा लुटावैं हो,
रामा दीन्हेउ द्विजन बहु दान,
भोजन करवावैं हो।।अरे रामा द्वारे पे भोले बाबा आए,

अघोरी बनि आए हो,
रामा दासी से लियो नहीं दान,
जसोदा को बोलावैं हो।।अरे बाबा कि लेहो सोना चांदी,

दान कि धन या भोजनवा हो,
बाबा की लेहो गज रथ दान,
कि पट मँगवावैं हो।।अरे मैया ना चाहो धन ना भोजनवा,

ना गो गज वसनवा हो,
मैया ललना को दरश देउ कराइ,
यहै मन भावै हो।।लेइ आईं जसुदा ललनवा,

दरश करवावैं हो,
भोला दर्शन कियो भरि नैन,
मगन हुई जावैं हो।।जसुदा के जनमो ललनवा,

पलनवा झुलावे हो,
अरे रामा घर घर बाजे रे बधाई,
सोहर सखी गावैं हो।।

Singer – Indushekhar Panday
6306776170


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *